Cross Stich

Pansy Flower

Pansy Flower

10 Tháng Mười 2010
Là bức tranh thêu thứ 2 khi biết đến thêu chữ thập, nhưng là bức tranh được hoàn thành đầu tiên. Hoa Pansy vẫn là loài hoa mình thích dù ko phải là thích nhất, nhìn hoa như những cánh bướm xinh xinh! Bức tranh được hoàn thành đúng vào ngày 10-10-2010 - Hà Nội Ngàn năm Thăng Long.