Thêu thùa

Island Paradise

Island Paradise

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 384 x 134 ô Số màu chỉ: 31 màu
Hoa và trà

Hoa và trà

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 188 x 125 ô Số màu: 32 màu
Tulip trắng

Tulip trắng

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 200 x 150 ô Số màu: 45 màu
Mèo ngủ

Mèo ngủ

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 112 x 78 ô Số màu chỉ: 18 màu
Sen đồng

Sen đồng

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 140 x 260 ô Số màu chỉ: 32 màu
Rừng lá đỏ

Rừng lá đỏ

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 412 x 275 ô Số màu chỉ: 60 màu
Quạt - cảnh hồ - núi

Quạt - cảnh hồ - núi

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 160 x 297 ô Aida 11CT: 37 x 68 cm Aida 14CT: 29 x 54 cm
Sỏi đá

Sỏi đá

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 100 x 100 ô Số màu: 28 màu
Đồng hồ tròn Hoa hướng dương

Đồng hồ tròn Hoa hướng dương

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 110 x 110 ô Aida 14: 19.8 x 19.8 cm Số màu: 16
Bộ 7 bức đồng tiền

Bộ 7 bức đồng tiền

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước cả bộ: 110 x 80 cm Số màu: tối đa 25 màu/bức