Thêu thùa

Tay trong tay

Tay trong tay

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 160 x 120 ô Số màu chỉ: 43 màu
Happy wedding

Happy wedding

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 312 x 230 ô Số màu chỉ: 50 màu
Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu

3 Tháng Giêng 2013
Số bức: 3 bức Kích thước: 126 x 144, 137 x 144, 123 x 144 ô Số màu chỉ: 4 màu
Ngọn hải đăng đỏ

Ngọn hải đăng đỏ

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 142 x 165 ô Aida 11CT: 25 x 29 cm Số màu chỉ: 36 màu
Cây hoa hướng dương lớn

Cây hoa hướng dương lớn

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 176 x 440 ô Số màu chỉ: 14 màu
Bộ hoa 12 tháng mini

Bộ hoa 12 tháng mini

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 63 x 63 ô Aida 14CT: 11.5 x 11.5 cm Số màu chỉ: tùy bức, khoảng 10 màu
Bên nhau

Bên nhau

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 155 x 214 ô Số màu chỉ: 25 màu
Chim ó

Chim ó

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 258 x 146 ô Aida 14CT: 56 x 36.5 cm Số màu chỉ: 24 màu
Hàng cây lá vàng

Hàng cây lá vàng

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 522 x 262 ô Số màu chỉ: 46 màu
Hoa đào và chim

Hoa đào và chim

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 278 x 210 ô Aida 11CT: 79 x 63 cm Số màu chỉ: 47 màu