Đào lan cúc trúc mini

Đào lan cúc trúc mini

Thông tin chi tiết:

  • Kích thước: 52 x 139 ô
  • Aida: 14ct
  • Mẫu: Cross Design (Hàn Quốc)

Chart rõ đẹp

Link download: https://www.dropbox.com/s/g5vyu4yb9m1zvku/Dao%20lan%20cuc%20truc%20-%20mini.rar