Ngọn hải đăng đỏ

Ngọn hải đăng đỏ

Thông tin chi tiết:

  • Kích thước: 142 x 165 ô
  • Aida 11CT: 25 x 29 cm
  • Số màu chỉ: 36 màu

Link download: https://www.dropbox.com/s/os64vl6jcchddsu/ngon%20hai%20dang%20do.rar

Các nội dung khác
Hàng cây lá vàng

Hàng cây lá vàng

2 Tháng Giêng 2013
Island Paradise

Island Paradise

2 Tháng Giêng 2013
Rừng lá đỏ

Rừng lá đỏ

2 Tháng Giêng 2013
Quạt - cảnh hồ - núi

Quạt - cảnh hồ - núi

2 Tháng Giêng 2013
Ngôi nhà mùa thu

Ngôi nhà mùa thu

2 Tháng Giêng 2013