Phong cảnh

Bộ 4 mùa - dòng sông

Bộ 4 mùa - dòng sông

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 41 x 32 cm Số màu chỉ: chưa thống kê
Bộ 4 mùa nhà - hoa đứng

Bộ 4 mùa nhà - hoa đứng

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 54 x 150 ô Số màu chỉ: 26 - 28 màu
Ngọn hải đăng đỏ

Ngọn hải đăng đỏ

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 142 x 165 ô Aida 11CT: 25 x 29 cm Số màu chỉ: 36 màu
Hàng cây lá vàng

Hàng cây lá vàng

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 522 x 262 ô Số màu chỉ: 46 màu
Island Paradise

Island Paradise

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 384 x 134 ô Số màu chỉ: 31 màu
Rừng lá đỏ

Rừng lá đỏ

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 412 x 275 ô Số màu chỉ: 60 màu
Quạt - cảnh hồ - núi

Quạt - cảnh hồ - núi

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 160 x 297 ô Aida 11CT: 37 x 68 cm Aida 14CT: 29 x 54 cm
Ngôi nhà mùa thu

Ngôi nhà mùa thu

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 327 x 219 ô Số màu chỉ: 51 màu
Ngôi nhà bên biển - lớn

Ngôi nhà bên biển - lớn

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 369 x 172 ô Số màu chỉ: 55 Số tờ chart: 12 tờ