Bộ hoa 12 tháng mini

Bộ hoa 12 tháng mini

Thông tin chi tiết:

  • Kích thước: 63 x 63 ô
  • Aida 14CT: 11.5 x 11.5 cm
  • Số màu chỉ: tùy bức, khoảng 10 màu
  • Chart rõ đẹp

Link download (file *.pdf, cài phần mềm Foxit Reader để mở): 
https://www.dropbox.com/s/wqajmwledj4ec2u/bo%20hoa%2012%20thang%20mini.rar

Các nội dung khác
Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

3 Tháng Giêng 2013
Hoa đào và chim

Hoa đào và chim

2 Tháng Giêng 2013
Hoa và trà

Hoa và trà

2 Tháng Giêng 2013
Tulip trắng

Tulip trắng

2 Tháng Giêng 2013
Sen đồng

Sen đồng

2 Tháng Giêng 2013