Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

Thông tin chi tiết:

  • Kích thước: 18 x 22 cm & 20 x 23 cm
  • Số màu chỉ: 22 & 25 màu

Link download: 
https://www.dropbox.com/s/2wkm6bphlrg9jqe/Bo%202%20buc%20Lilac%20-%20Anemone%20DMC.rar

Các nội dung khác
Sen đồng

Sen đồng

2 Tháng Giêng 2013
Bộ 7 bức đồng tiền

Bộ 7 bức đồng tiền

2 Tháng Giêng 2013
Bộ 4 bức chim - hoa

Bộ 4 bức chim - hoa

2 Tháng Giêng 2013
Bộ 3 cây hoa nhỏ

Bộ 3 cây hoa nhỏ

2 Tháng Giêng 2013
Hoa vàng - chim

Hoa vàng - chim

2 Tháng Giêng 2013