Hoa cỏ

Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 18 x 22 cm & 20 x 23 cm Số màu chỉ: 22 & 25 màu
Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu

3 Tháng Giêng 2013
Số bức: 3 bức Kích thước: 126 x 144, 137 x 144, 123 x 144 ô Số màu chỉ: 4 màu
Cây hoa hướng dương lớn

Cây hoa hướng dương lớn

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 176 x 440 ô Số màu chỉ: 14 màu
Bộ hoa 12 tháng mini

Bộ hoa 12 tháng mini

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 63 x 63 ô Aida 14CT: 11.5 x 11.5 cm Số màu chỉ: tùy bức, khoảng 10 màu
Hoa đào và chim

Hoa đào và chim

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 278 x 210 ô Aida 11CT: 79 x 63 cm Số màu chỉ: 47 màu
Hoa và trà

Hoa và trà

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 188 x 125 ô Số màu: 32 màu
Tulip trắng

Tulip trắng

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 200 x 150 ô Số màu: 45 màu
Sen đồng

Sen đồng

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 140 x 260 ô Số màu chỉ: 32 màu
Bộ 7 bức đồng tiền

Bộ 7 bức đồng tiền

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước cả bộ: 110 x 80 cm Số màu: tối đa 25 màu/bức
Bộ 4 bức chim - hoa

Bộ 4 bức chim - hoa

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 60 x 192 ô Số màu: 20 -> 25 màu, tùy bức