Động vật

Ba con mèo

Ba con mèo

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 142 x 70 Số màu chỉ: 20 màu
Chim ó

Chim ó

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 258 x 146 ô Aida 14CT: 56 x 36.5 cm Số màu chỉ: 24 màu
Mèo ngủ

Mèo ngủ

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 112 x 78 ô Số màu chỉ: 18 màu
Bộ 6 bức chuồn chuồn & bướm

Bộ 6 bức chuồn chuồn & bướm

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 80 -> 85 ô, gần vuông Chart rõ đẹp
Bộ 3 bức chuồn chuồn

Bộ 3 bức chuồn chuồn

2 Tháng Giêng 2013
Bộ 3 bức chuồn chuồn. Tùy chọn màu aida. Tranh nhỏ. Chart không được nét lắm.