Đồng hồ tròn - garden

Đồng hồ tròn - garden

Thông tin chi tiết:

  • Kích thước: 120 x 120 ô
  • Aida 14CT: 22 x 22 cm
  • Số màu chỉ: 30 màu

Link download: https://www.dropbox.com/s/i07lsvx7j8uks73/Dong%20ho%20tron%20-%20garden.rar

Các nội dung khác
Đồng hồ cỏ 4 lá

Đồng hồ cỏ 4 lá

24 Tháng Giêng 2013
Đồng hồ tròn - hoa pansy

Đồng hồ tròn - hoa pansy

3 Tháng Giêng 2013
Đồng hồ tròn - hoa tím

Đồng hồ tròn - hoa tím

3 Tháng Giêng 2013
Đồng hồ ovan hoa đào

Đồng hồ ovan hoa đào

3 Tháng Giêng 2013