Đồng hồ cỏ 4 lá

Đồng hồ cỏ 4 lá

Thông tin chi tiết:

  • Kích thước: 125 x 131 ô
  • Aida 14CT: 29 x 30 cm
  • Aida 11CT: 34 x 35 cm
  • Aida 9CT: 41 x 43 cm

Link download: https://www.dropbox.com/s/u0z0hh54rq1svak/Dong%20ho%20co%204%20la.rar

Các nội dung khác
Đồng hồ tròn - hoa pansy

Đồng hồ tròn - hoa pansy

3 Tháng Giêng 2013
Đồng hồ tròn - hoa tím

Đồng hồ tròn - hoa tím

3 Tháng Giêng 2013
Đồng hồ tròn - garden

Đồng hồ tròn - garden

3 Tháng Giêng 2013
Đồng hồ ovan hoa đào

Đồng hồ ovan hoa đào

3 Tháng Giêng 2013