Đồng hồ

Đồng hồ cỏ 4 lá

Đồng hồ cỏ 4 lá

24 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 125 x 131 ô Aida 14CT: 29 x 30 cm Aida 11CT: 34 x 35 cm Aida 9CT: 41 x 43 cm
Đồng hồ tròn - hoa pansy

Đồng hồ tròn - hoa pansy

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 116 x 116 ô Aida 14CT: 21.05 x 21.05 cm
Đồng hồ tròn - hoa tím

Đồng hồ tròn - hoa tím

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 118 x 118 ô Số màu chỉ: 15 màu
Đồng hồ tròn - garden

Đồng hồ tròn - garden

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 120 x 120 ô Aida 14CT: 22 x 22 cm Số màu chỉ: 30 màu
Đồng hồ ovan hoa đào

Đồng hồ ovan hoa đào

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 109 x 148 ô Số màu chỉ: 15 màu
Đồng hồ tròn Hoa hướng dương

Đồng hồ tròn Hoa hướng dương

2 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 110 x 110 ô Aida 14: 19.8 x 19.8 cm Số màu: 16