Mẫu thêu

Đồng hồ cỏ 4 lá

Đồng hồ cỏ 4 lá

24 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 125 x 131 ô Aida 14CT: 29 x 30 cm Aida 11CT: 34 x 35 cm Aida 9CT: 41 x 43 cm
Đồng hồ tròn - hoa pansy

Đồng hồ tròn - hoa pansy

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 116 x 116 ô Aida 14CT: 21.05 x 21.05 cm
Đồng hồ tròn - hoa tím

Đồng hồ tròn - hoa tím

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 118 x 118 ô Số màu chỉ: 15 màu
Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

Bộ 2 bức Lilac - Anemone DMC

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 18 x 22 cm & 20 x 23 cm Số màu chỉ: 22 & 25 màu
Đồng hồ tròn - garden

Đồng hồ tròn - garden

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 120 x 120 ô Aida 14CT: 22 x 22 cm Số màu chỉ: 30 màu
Đồng hồ ovan hoa đào

Đồng hồ ovan hoa đào

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 109 x 148 ô Số màu chỉ: 15 màu
Bộ 4 mùa - dòng sông

Bộ 4 mùa - dòng sông

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 41 x 32 cm Số màu chỉ: chưa thống kê
Bộ 4 mùa nhà - hoa đứng

Bộ 4 mùa nhà - hoa đứng

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 54 x 150 ô Số màu chỉ: 26 - 28 màu
Ba con mèo

Ba con mèo

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 142 x 70 Số màu chỉ: 20 màu
Tay trong tay

Tay trong tay

3 Tháng Giêng 2013
Kích thước: 160 x 120 ô Số màu chỉ: 43 màu