HTM002 - Cún con đi học

100.000  Hết hàng

Cún con đi học

Chi tiết:

Chiều cao: 15cm

Màu sắc: Tự chọn màu thân, Tai, chân, tay, túi xách (Balô)

Khi đặt hàng yêu cầu ghi rõ màu cần làm.

Các sản phẩm khác