HTM001 - Heo đi học

100.000  Hết hàng

 

Chi tiết:

Chiều cao: 15cm

Màu sắc: Tự chọn màu thân, chân, tay,  nón, balô

Khi đặt hàng yêu cầu ghi rõ màu cần làm.

 

 

Các sản phẩm khác