Flan

Caramel Flan

Caramel Flan

2 Tháng Ba 2012
Lâu quá rồi vợ không có mẻ Flan nào cả, dù biết Xã thích măm món này mà sao vợ lười quá, vợ đã thử nhiều công thức và rút ra được 1 kết luận, thật ra dùng công thức nào cũng ngon hoặc gần ngon như nhau cả, làm sao không bị hư là được và tùy theo tình hình là trong nhà còn gì để làm.